Trudyi Geologicheskogo instituta. V. 550. Klimat v epohi krupnyih biosfernyih perestroek

Trudyi Geologicheskogo instituta. V. 550. Klimat v epohi krupnyih biosfernyih perestroek

  • Publisher: Nauka-M
  • ISBN: 5-02-032917-7
  • Year: 2004
  • Pages: 299
  • Сirculation: 400

PRICE: 935 rub.