Tolstyankovyie v holodnom klimate (biologiya, ekologiya, fiziologiya)

  • Publisher: Nauka-SPb
  • ISBN: 978-5-02-026275-1
  • Year: 2007
  • Pages: 205
  • Сirculation: 500
  • Chief Editor: Golovko T. K.

PRICE: 259 rub.

Description of the book:

Biologiya