Sobstvennost. Filosofiya svoego

Sobstvennost. Filosofiya svoego

  • Series: Word on that exists
  • Publisher: SPb.: Nauka
  • ISBN: 978-5-02-037126-2
  • Year: 2012
  • Pages: 536
  • Сirculation: 1000
  • Chief Editor: Bibihin V. V.

PRICE: 927 rub.