Slovar russkogo yazyika XVIII veka. Vyip. 10. (KastalskiyKryposttsa)

Slovar russkogo yazyika XVIII veka. Vyip. 10. (KastalskiyKryposttsa)

  • Publisher: Nauka-SPb
  • ISBN: 5-02-028349-5
  • Year: 1998
  • Pages: 256
  • irculation: 1700

PRICE: 259 rub.

Description of the book:

Filologiya. YAzyikoznanie