Razmyishleniya

  • Publisher: Nauka-SPb
  • ISBN: 5-02-028041-0
  • Year: 1993
  • Pages: 245
  • Сirculation: 30000
  • Chief Editor: Mark Avreliy

PRICE: 480 rub.