Problema sotsialnoy fiziki v XVII stoletii: V 2 t. T. 2

  • Publisher: Nauka-SPb
  • ISBN: 5-02-026906-9
  • Year: 2006
  • Pages: 530
  • Сirculation: 1500
  • Chief Editor: Spektorskiy E.

PRICE: 390 rub.