Prichinnost i teleonomizm v sovremennoy estestvenno-nauchnoy paradigme

Prichinnost i teleonomizm v sovremennoy estestvenno-nauchnoy paradigme

  • Publisher: Nauka-M
  • ISBN: 5-02-013151-2
  • Year: 2002
  • Pages: 288
  • Сirculation: 800

PRICE: 66 rub.