Osnovyi statisticheskoy fiziki materialov: Uchebnik

Osnovyi statisticheskoy fiziki materialov: Uchebnik

  • Publisher: M.: Nauka
  • ISBN: 5-02-033538-Х
  • Year: 2004
  • Pages: 668
  • Сirculation: 2000
  • Chief Editor: Dmitriev A. V.

PRICE: 321 rub.