Iz istorii literaturnyih obyedineniy Petrograda-Leningrada 1910–1930 godov. Kn. 2: Issledovaniya i materialyi

Iz istorii literaturnyih obyedineniy Petrograda-Leningrada 1910–1930 godov. Kn. 2: Issledovaniya i materialyi

  • Publisher: Nauka-SPb
  • ISBN: 5-02-027108-Х
  • Year: 2006
  • Pages: 243
  • Сirculation: 1000

PRICE: 173 rub.

Description of the book:

Literaturovedenie