Scientific legacy

Show all

Nauchnoe nasledstvo
Mayskiy I. M.
Dnevnik diplomata. London, 1934–1943: V 2 kn. Kn. 1: 1934 – 3 sentyabrya 1939
264 rub.
More
Nauchnoe nasledstvo
Mayskiy I.M.
Dnevnik diplomata. London. 1934–1943: v 2 knigah. Kn. 2. CH. 1: 4 sentyabrya 1939 – 21 iyunya 1941 goda.
704 rub.
More
Nauchnoe nasledstvo
Oreshnikov A. V.
Dnevnik. 1915–1933: v 2 kn. Kn. 1: 1915–1924
836 rub.
More
Nauchnoe nasledstvo
Oreshnikov A. V.
Dnevnik. 1915–1933: v 2 kn. Kn. 2: 1925–1933
924 rub.
More
Nauchnoe nasledstvo
Vavilov S.I.
Dnevniki, 1909–1951: v 2 kn. Kn. 1: 1909–1916. (T. 35)
1364 rub.
More
Nauchnoe nasledstvo
Vavilov S. I.
Dnevniki, 1909–1951: v 2 kn. Kn. 2: 1920; 1935–1951. (T. 35. Kn. 2.)
902 rub.
More
Nauchnoe nasledstvo
Artobolevskiy I. I.
Jizn i nauka. Vospominaniya. (T. 32)
138 rub.
More
Nauchnoe nasledstvo
Mayskiy I. M.
Izbrannaya perepiska s inostrannyimi korrespondentami. V 2 kn. Kn. 1. (T. 36)
858 rub.
More
Nauchnoe nasledstvo
Mayskiy I. M.
Izbrannaya perepiska s inostrannyimi korrespondentami. V 2 kn. Kn. 2. (T. 36)
836 rub.
More
Nauchnoe nasledstvo
Mayskiy I.M.
Izbrannaya perepiska s rossiyskimi korrespondentami: V 2 kn. Kn. 1: 1900–1934
253 rub.
More
Nauchnoe nasledstvo
Mayskiy I. M.
Izbrannaya perepiska s rossiyskimi korrespondentami: V 2 kn. Kn. 2: 1935–1975
253 rub.
More
Nauchnoe nasledstvo
Gamburtsev G. A.
Maloizvestnyie rabotyi i materialyi iz arhiva
220 rub.
More