Monuments of Russian science. 20th century

Show all

Pamyatniki otechestvennoy nauki
Javoronkov N. M.
Teoreticheskie osnovyi himicheskoy tehnologii. Izbrannyie trudyi
420 rub.
More
Pamyatniki otechestvennoy nauki
Kabachnik M. I.
Himiya fosfororganicheskih soedineniy. V 3 t. T. 1
466 rub.
More
Pamyatniki otechestvennoy nauki
Kabachnik M. I.
Himiya fosfororganicheskih soedineniy. V 3 t. T. 2
300 rub.
More
Pamyatniki otechestvennoy nauki
Kabachnik M. I.
Himiya fosfororganicheskih soedineniy. V 3 t. T. 3
420 rub.
More
Pamyatniki otechestvennoy nauki
SHalnikov A. I. – Uchenyiy i Uchitel
428 rub.
More