Blok A. A.
Polnoe sobranie sochineniy i pisem. V 20 t. T. 8. Stati (1908–1916)
814 rub.
More
Gogol N. V.
Polnoe sobranie sochineniy i pisem. V 23 t. T. 3
1276 rub.
More
Gogol N. V.
Polnoe sobranie sochineniy i pisem. V 23 t. T. 7. Kn. 1
902 rub.
More
Gogol N. V.
Polnoe sobranie sochineniy i pisem. V 23 t. T. 7. Kn. 2
1034 rub.
More
Turgenev I. S.
Polnoe sobranie sochineniy i pisem. V 30 t. Pisma. V 18 t. T. 15. Kn. 2. 2-e izd.
682 rub.
More
Turgenev I. S.
Polnoe sobranie sochineniy i pisem. V 30 t. Pisma. V 18 t. T. 16. Kn. 1. 2-e izd.
1199 rub.
More
Pisarev D.I.
Polnoe sobranie sochineniy i pisem: V 12 t. T.3: Stati i retsenzii 1861(iyun-dekabr)
110 rub.
More
Pisarev D.I.
Polnoe sobranie sochineniy i pisem: V 12 t. T.4: Stati i retsenzii 1862 (yanvar-iyun)
125 rub.
More
Pisarev D.I.
Polnoe sobranie sochineniy i pisem: V 12 t. T.5: Stati. 1863-1864 (yanvar-mart)
121 rub.
More
Pisarev D.I.
Polnoe sobranie sochineniy i pisem: V 12 t. T.6: Stati 1864 (aprel-dekabr)
208 rub.
More
Pisarev D.I.
Polnoe sobranie sochineniy i pisem: V 12 t. T.7: Stati 1865 (yanvar-avgust)
165 rub.
More
Pisarev D.I.
Polnoe sobranie sochineniy i pisem: V 12 t. T.8: Stati 1865 (sentyabr-dekabr) - 1866(yanvar-mart)
165 rub.
More
Pisarev D.I.
Polnoe sobranie sochineniy i pisem: V 12 t. T.9: Stati. 1867
187 rub.
More
Pisarev D. I.
Polnoe sobranie sochineniy i pisem: V 12 t. T. 1: Stati i retsenzii 1858-1859
110 rub.
More
Pisarev D. I.
Polnoe sobranie sochineniy i pisem: V 12 t. T. 2: Stati i retsenzii 1860–1861 (yanvar-may)
97 rub.
More
Solovev V. S.
Polnoe sobranie sochineniy i pisem: V 20 t. Sochineniya: V 15 t. T.3: 1877–1881
141 rub.
More
Goncharov I.A.
Polnoe sobranie sochineniy i pisem: V 20t. T.4: Oblomov
380 rub.
More
Blok A.A.
Polnoe sobranie sochineniy i pisem: V 20t. T.7: Proza (1903-1907)
165 rub.
More
Gogol N. V.
Polnoe sobranie sochineniy i pisem: V 23 t. T. 1
220 rub.
More
Turgenev I.S.
Polnoe sobranie sochineniy i pisem: V 30 t. Pisma: V 18 t. T. 11: Pisma. 1871–1872
90 rub.
More
Turgenev I. S.
Polnoe sobranie sochineniy i pisem: V 30 t. Pisma: V 18 t. T. 13: Pisma. 1874
150 rub.
More
Turgenev I. S.
Polnoe sobranie sochineniy i pisem: V 30 t. Pisma: V 18 t. T. 14: Pisma. 1875
115 rub.
More
Dostoevskiy F. M.
Polnoe sobranie sochineniy i pisem: v 35 t. T. 6
990 rub.
More
Tolstoy L. N.
Polnoe sobranie sochineniy. V 100 t. V 18 t. T. 9. 1863–1864
946 rub.
More